Vill du läsa Fotosidan Magasin på papper (och digitalt på köpet)? Välj nedan

Fotosidan Bronsmedlemskap 1 år + Fotosidan Magasin 1 år (7 nr)
494 kr
(Du sparar 124 kr)

Fotosidan Magasin prenumeration 1 år (7 nr)
499 kr


Fotosidan Silvermedlemskap 1 år + Fotosidan Magasin 7 nr
678 kr
(Du sparar 170 kr)

Fotosidan Guldmedlemskap 1 år + Fotosidan Magasin 7 nr
838 kr
(Du sparar 210 kr)

Vill du enbart läsa Fotosidan Magasin Digitalt? Välj nedan

Fotosidan Bronsmedlemskap 1 år + Fotosidan Magasin 1 år (7 nr)
494 kr
(Du sparar 124 kr)

Fotosidan Magasin prenumeration 1 år (7 nr)
499 kr


Fotosidan Silvermedlemskap 1 år + Fotosidan Magasin 7 nr
678 kr
(Du sparar 170 kr)

Fotosidan Guldmedlemskap 1 år + Fotosidan Magasin 7 nr
838 kr
(Du sparar 210 kr)

  • Ett Plus-medlemskap aktiveras alltid direkt (oavsett nytt eller förlängning). Vid förlängning så läggs medlemskapet efter kvarvarande dagar. Vid byte av nivå så räknas kvarvarande dagar om till motsvarande i den nya nivån.
  • Du kan köpa till Fotosidan Magasin-prenumeration och då får då bättre pris på både Plus-medlemskapet och prenumerationen. Har du en pågående prenumeration så kommer den nya prenumerationen läggas efter den nuvarande.